Klauzula informacyjna RODO

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJA DZIKI AZYL - CENTRUM POMOCY DLA JEŻY I DZIKICH ZWIERZĄT

W świetle przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),Fundacja Dziki Azyl - Centrum dla Jeży i Dzikich Zwierząt informuje, iż jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych w Fundacji, wolontariuszy, darczyńców oraz osób przekazujących dzikie zwierzęta pod opiekę prowadzonego przez Fundację Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy, ul. Franciszkańska 8,. To oznacza,że Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

• Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt z siedzibą w Słupsku, ul. Szafranka 10/31,

• dane są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej,
 
• dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w niezbędnym i minimalnym zakresie do rozliczenia działalności Ośrodka wobec nadrzędnych Organów Administracji Państwowej oraz w celach administracyjnych (sporządzanie zaświadczeń oraz podziękowań dla darczyńców),

• podanie danych jest dobrowolne lub podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis,

• dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

.• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• wszelkie dane osobowe przechowywane są przez okres min. 3 lat,

• akta osobowe są prowadzone i przechowywane zgodnie z przepisami prawa,

• Administrator prowadzi archiwum, w którym są przechowywane dane osobowe byłych pracowników, wolontariuszy oraz osób przekazujących dzikie zwierzęta pod opiekę Ośrodka –zgodnie z przepisami prawa,

Informujemy, że Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt dysponuje danymi osobowymi w postaci:

 

• imienia, nazwiska, adresu,adresu e-mail oraz numeru telefonu – w przypadku osób przekazujących dzikie zwierzę pod opiekę prowadzonego przez Fundację Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy, ul. Franciszkańska 8,

• imienia, nazwiska, adresu i nr konta –w przypadku darczyńców oraz osób przekazujących 1% na działalność statutową Fundacji,

• imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu e-mail – w przypadku wolontariuszy,

• imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru konta –w przypadku pracowników zatrudnionych w Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w niezbędnym i minimalnym zakresie do rozliczenia działalności Fundacji wobec nadrzędnych Organów Administracji Państwowej oraz w celach administracyjnych (sporządzanie zaświadczeń oraz podziękowań dla darczyńców). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przekazanie takiej informacji administratorowi danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Wszystkie osoby przebywające w Fundacji i mające styczność z danymi osobowymi są zobowiązane do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoba ubiegająca się o wgląd do kart osób przekazujących dzikie zwierzęta do Ośrodka zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz pisemnego potwierdzenia odbioru danych.

Jak wspomóc naszą fundację?