Znaleziono zwierzę. Co zrobić?

Telefon kontaktowy Fundacji Dziki Azyl: +48 577-773-776

Zawsze służymy pomocą

 

       Dzikie zwierzęta  - jak im pomagać, gdy potrzebują naszej pomocy

Jak się zachować kiedy je spotkamy? Co zrobić i jak to robić, gdy wymagają naszej pomocy

Dzikie zwierzęta żyją w miastach pośród ludzi, wokół siedlisk ludzkich. W większości przypadków ranne zwierzęta to ofiary wypadków komunikacyjnych, zatruć, pogryzień przez psy i koty oraz ofiary działalności człowieka. Tylko sprawnie przeprowadzona akcja pozwoli pomóc zwierzęciu oraz zminimalizuje do zera pogłębienie urazu. Pamiętajmy też o własnym zdrowiu i życiu!  Złe zachowanie może być dla nas tragiczne w skutkach.

Kto ma obowiązki i jakie one są?

Każdy świadek takiego zdarzenia ma obowiązek zareagowania. Nie może jednak z problemem pozostać sam. Odpowiedzialnością jest obarczony lokalny samorząd, czyli urząd miasta, urząd gminy na którego terenie doszło do zdarzenia.

Instytucje, które mogą nam pomóc:

Policja – nie ma obowiązku zająć się zwierzęciem. Jej rola to zabezpieczenie miejsca. Powinna mieć kontakt do komendanta straży miejskiej lub lekarza weterynarii, z którym miasto ma podpisaną umowę, w przypadku wsi kontakt do sołtysa, wójta oraz kontakt do lekarza weterynarii z którym gmina ma podpisaną umowę. Domagajmy się od Policji interwencji,  jeśli to nie da oczekiwanego skutku to żądajmy zarejestrowania zgłoszenia.

Straż Miejska, Straż Gminna – ma obowiązek pomocy. Na stronach internetowych powinien być podany numer alarmowy do osoby zajmującej się interwencją, a najlepiej do lekarza weterynarii.

Nadleśnictwa – nie muszą pomagać, ale warto spróbować. Jeśli trafimy na wrażliwych ludzi to sami dostarczą zwierzę do lekarza weterynarii
 i do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. W przypadku rzadkich gatunków zwierząt zobligowani są do pomocy.

Zarządcy dróg – utrzymanie porządku na drogach należy do ich obowiązków. W przypadku autostrad i dróg ekspresowych w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu samochodów, powinni mieć podpisane osobne umowy z firmami zajmującymi się zabieraniem zwierząt z jezdni. Odpowiednie monitorowanie dalszych losów zwierzęcia zwiększy szanse na odpowiednią pomoc.

Lecznice weterynaryjne – nie wszystkie przychodnie i lecznice mają personel, który ma doświadczenie w pomocy dzikim zwierzętom. Możemy zostać obciążeni kosztami pomocy weterynaryjnej.

Ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt – w Polsce istnieje około 50 miejsc, gdzie dzikie i chronione zwierzęta mogą uzyskać pomoc. Ich pełna i aktualna lista znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zadzwoń do najbliższego i zorientuj się czy przyjmą dany gatunek zwierzęcia. Być może ktoś z pracowników ośrodka jest w pobliżu i zabierze zwierzę lub doradzi co zrobić w danej sytuacji. Nawet jeśli nie zabierze zwierzęcia (z reguły ośrodki utrzymywane są z darowizn i datków i nie mają funduszy na dojazd), to zna lokalne realia i lepiej doradzi.

Wykorzystaj każdą szansę na pomoc. Dzwoń po kilka razy do osób odpowiedzialnych i domagaj się pomocy. Jeżeli jej nie uzyskasz, to zwróć się na piśmie do urzędu miasta, czy też urzędu gminy z prośbą o wyjaśnienie. Twoje działanie może pomóc następnym ofiarom.

Najważniejsze zasady podczas pomocy:

* dobra ocena sytuacji, czy zwierzę potrzebuje
być ratowane,

* ciepło, cicho, ciemno. Odpowiedni transport zwiększy szansę na przeżycie zwierzęcia. Spadek temperatury po urazie, spowoduje szybkie pogorszenie się jego stanu zdrowia,

* w przypadku dużych zwierząt (jeleniowate i dziki) zabezpieczyć miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu odpowiednich służb. Trójkąt ostrzegawczy i odpowiednio zaparkowane auto na poboczu (najlepiej z włączonymi światłami ostrzegawczymi) ostrzeże innych uczestników o konieczności zwolnienia ruchu. Nakrycie kocem zwierzęcia, szczególnie oczu i zachowanie ciszy zmniejszy stres wywołany wypadkiem.

ZAJĘCZAKI

* często ulegają wypadkom komunikacyjnym, poparzeniom podczas nielegalnego wypalania traw, są ofiarami pogryzień przez psy,

* zapewnienie rannemu zwierzęciu maksimum spokoju, u dorosłych zajęczaków nadmierny stres doprowadza do śmierci,

* oseski zajęczaków są często zabierane przez ludzi, którym wydaje się, że zostały opuszczone przez matkę. Samica karmi swoje młode tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Żaden człowiek nie zapewni takiej opieki jak naturalna matka zwierzęcia.

WIEWIÓRKI

* ulegają wypadkom komunikacyjnym, giną lub zostają poważnie ranne podczas wycinki drzew, są ofiarami pogryzień przez psy i koty,

* młode często wypadają z gniazda,

* mogą być nosicielami wścieklizny.

NIETOPERZE

* mogą być nosicielami wścieklizny,

* podczas próby pomocy mogą pogryźć,

* doznają urazów na skutek pogryzień przez koty, często mają złamane kończyn lub błonę lotną,

* są zwierzętami bardzo delikatnymi i kruchymi ze względu na niewielkie rozmiary oraz specyficzną budowę ciała.

JEŻE

* są ofiarami kolizji drogowych, pogryzień przez psy, doznają poparzeń podczas wypalania traw,

* doznają urazów podczas prac porządkowych w ogródku (kosiarki, grabie), wpadaj do niezabezpieczonych zbiorników wodnych (oczka wodne) i studzienek,

* w okresie letnim często spotykana muszyca,

* nie wszystkie osobniki są zdolne do hibernacji ze względu na niską masę ciała,

* mogą dotkliwie pokłóć i pogryźć.

SARNY

* są ofiarami wypadków komunikacyjnych, pogryzień przez psy,             
* młode ukryte w trawie zabierane są bezpodstawnie przez ludzi,
* wypadki z udziałem saren wymagają interwencji straży miejskiej,
 * nadmierny stres i wysiłek doprowadza do śmierci.

PTAKI

* ulegają konfrontacji z pojazdami, z ekranami dźwiękochłonnymi, przewodami wysokiego napięcia,
* są ofiarami pogryzień przez koty i psy,
* pisklęta wypadają z gniazda lub są z niego wyrzucane,
* podloty są zabierane od rodziców przez ludzi, którym się wydaje, że młode potrzebują pomocy
* mogą zadać dotkliwe obrażenia dziobem, szponami lub skrzydłami.

PAMIĘTAJ !

Jeśli zwierzę pogryzie, podrapie Cię lub będziesz miał kontakt z jego śliną to zgłoś to swojemu lekarzowi.
Jeśli zwierzę padnie musisz je dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Tam zbadają czy nie było chore na wściekliznę lub inne choroby zakaźne.
Jeśli jesteś osobą, która często pomaga takim zwierzętom zaszczep się przeciw wściekliźnie, szczepienia są bezbolesne i uchronią Cię od tej śmiertelnej choroby.

 

Jak wspomóc naszą fundację?