Dofinansowania

LATA 2023 - 2024

 

Zadanie: "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy,                          związanej z leczeniem i rehabilitacją gatunków zwierząt chronionych"

dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 108 000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku
w wysokości: 90.000,00 zł

Czas trwania projektu: 01.03.2023 - 29.02.2024

Zasięg projektu: województwo pomorskie

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych na czas leczenia, rehabilitacji czy odchowania, zapewnienie opieki weterynaryjnej, a także odpowiedniego pokarmu zwierzętom trafiającym do Ośrodka. Zwiększenie ilości osobników zwierząt gatunków chronionych przyjmowanych do Ośrodka, a tym samym zwiększenie ilości przywracanych osobników cennych przyrodniczo do natury,

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LATA 2022 - 2023

Projekt: "Na pomoc dzikim zwierzętom w tarapatach"

sfinansowano przez

Fundacja PZU

 

Czas trwania projektu: 17.08.2022 -31.03.2023

Celem projektu jest zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom trafiającym do Ośrodka. Zapewnienie odpowiedniego pokarmu: mokrej karmy, karm specjalistycznych, suplementów, preparatów witaminowych, suszonych ziół, ziarna, granulatów, w zależności od potrzeb biologicznych danego gatunku. Karmienie młodych osobników preparatami mlekozastępczymi, mieszankami odpowiednimi do odchowu dzikich gatunków ssaków i ptaków. Zapewnienie odpowiedniej ściółki: słomy, siana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LATA 2022 - 2023 

      Zadanie: "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy,                          związanej z leczeniem i rehabilitacją gatunków zwierząt chronionych"

dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 82 954,99

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku
w wysokości: 50.000,00 zł

Czas trwania projektu: 01.04.2022 - 31.01.2023

Zasięg projektu: powiat słupski
oraz okoliczne miejscowości (województwo pomorskie)

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych na czas leczenia, rehabilitacji czy odchowania, zapewnienie opieki weterynaryjnej, a także odpowiedniego pokarmu zwierzętom trafiającym do Ośrodka. Zwiększenie ilości osobników zwierząt gatunków chronionych przyjmowanych do Ośrodka, a tym samym zwiększenie ilości przywracanych osobników cennych przyrodniczo do natury,

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

Zadanie: "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, mieszkańców powiatu słupskiego"

dofinansowane przez

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

http://wfos.gdansk.pl/

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 10.738,00 zł

   Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Gdańsku     w wysokości: 10.000,00 zł

Czas trwania projektu: 01.09.2022 - 31.10.2022

Zasięg projektu: powiat słupski

 

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz starszych mieszkańców powiatu słupskiego. Zadanie ma na celu kształtowanie odpowiednich postaw prośrodowiskowych, upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody            i środowiska, a także pobudzenie motywacji do potrzeby ochrony środowiska oraz rodzimych gatunków zwierząt. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone warsztaty budowy domków dla jeży. Zostaną zbudowane 52 domki, które po zakończonych warsztatach będą rozłożone w pobliskich parkach i okolicznych terenach zielonych przez uczestników zadania.

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

Grant „Biedronka z Salamandrą dla Jeży”

Zadanie: "Wyposażenie pomieszczenia dla rannych, chorych jeży"

sfinansowano

z darowizny przekazanej przez sieć Biedronka, stanowiącej przychód ze sprzedaży w 2021 roku książki pt.: „Chronimy zagrożone gatunki”, wydanej przez Biedronkę w ramach akcji lojalnościowej
„Gang Swojaków”

Organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra"

Dofinansowanie w formie grantu w wysokości: 15.000,00 zł

Czas trwania projektu: 20.03.2022 - 30.06.2022

Zasięg projektu: województwo pomorskie i zachodniopomorskie
 

W ramach realizacji projektu zostało przystosowane wolne pomieszczenie dla chorych, rannych jeży wymagających czasowej opieki ze strony człowieka na okres leczenia i rehabilitacji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości przyjmowanych potrzebujących pomocy jeży. A także zwiększenie jakości i efektywności udzielanej im pomocy.

Głównym efektem ekologicznym, jest utrzymanie, zwiększenie populacji jeży na terenie województwa pomorskiego i ościennego zachodniopomorskiego.
 

W ramach realizacji zadania zakupiono:
 • 4 sztuki mat grzewczych Sigmed niezbędnych do utrzymania właściwej temperatury ciała jeży wyziębionych,
 • 1 inkubator dla małych zwierząt Pet Broder 90 niezbędny do utrzymania właściwej temperatury ciała osobników z zaburzeniami samoregulacji temperatury oraz dla jeży wymagających terapii tlenowej czy nebulizacji,
 • 1 stół hydrauliczny groomerski niezbędny przy zabiegach pielęgnacyjnych, przeglądzie, z regulacją wysokości,
 • 1 taboret medyczny do stołu gromerskiego, aby zapewnić komfort osobie zajmującej się w danym momencie zwierzęciem,
 • 4 maty podkładowe Cosypad zmniejszające ryzyko odleżyn, poprawiające gojenie się ran i termoregulację,
 • 1 lampa led z lupą do stołu do zabiegów pielęgnacyjnych i przeglądów jeży,
 • 1 zestaw systemu szynowego z 4 reflektorami led oraz 2 dodatkowe lampy do systemu,
 • 3 regały z półkami na pojemniki, w których są czasowo przetrzymywane chore i ranne osobniki,
 •  30 pojemników Samla 45l na regały,
 • 1 monokularowy mikroskop cyfrowy potrzebny do wstępnego badania kału pod kątem obecności pasożytów,
 • 1 grzejnik konwektorowy szklany do ogrzewania pomieszczenia.
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LATA 2021 - 2022

Zadanie "Dofinansowanie działalności związanej z funkcjonowaniem ośrodka leczenia i rehabilitacji rodzimych gatunków zwierząt chronionych w Kobylnicy"

dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             w Gdańsku


http://wfos.gdansk.pl/

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 20.000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Gdańsku       w wysokości: 20.000,00 zł

Czas trwania projektu: 01.09.2021 - 31.01.2022

Zasięg projektu: powiat słupski oraz okoliczne miejscowości (województwo pomorskie)

 

Celem realizacji projektu jest  zapewnienie jak najlepszej opieki weterynaryjnej, a także odpowiedniego pokarmu zwierzętom chronionym trafiającym do Ośrodka, tak aby mogły jak najszybciej powrócić do środowiska naturalnego.

 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LATA 2019 - 2021

Zadanie "Rozwój Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa"

sfinansowane przez

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

 

 

 

Dotacja Z NIW w wysokości: 700.000,00 zł

Czas realizacji zadania: 01.08.2019 - 31.07.2021

 

Celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i pracowników administracji państwowej oraz modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy.

 

W ramach realizacji zadania:
 • zatrudniono 3 osoby na umowę o pracę na pełny etat, przeprowadzono kursy doszkalające pracowników,
 • wydano broszury, ulotki, materiały edukacyjne i promocyjne, spot edukacyjny,
 • zakupiono sprzęt do przeprowadzenia prelekcji edukacyjnych i szkoleń pracowników administracji państwowej: projektor, ekran projekcyjny, aparat cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne, komputer,
 • założono stronę internetową fundacji,
 • zakupiono 2 samochody do transportu zwierząt,
 • przystosowano pomieszczenie na szatnię dla pracowników i wolontariuszy,
 • zakupiono i zamontowano monitoring zewnętrzny ośrodka,
 • podpisano umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie dokumentacji księgowej,
 • zakupiono materiały budowlane i elektronarzędzia do budowy, modernizacji wolier, szop, klatek i wybiegów zewnętrznych,
 • zakupiono 2 zamrażarki skrzyniowe,
 • zakupiono sprzęt potrzebny do opieki nad zwierzętami i ich odłowu: 2 inkubatory, 2 koncentratory tlenu, wideoskop, stół weterynaryjny, 4 lampy owadobójcze, aparat do narkozy wziewnej wraz z osprzętem, 2 myjki ciśnieniowe, pompę zanurzeniową do brudnej wody, 2 pętle zaciskowe przeciwuduszeniowe, wagę do dużych zwierząt, 2 sztuki noszy, dwie siatki do odłowu, oświetlenie weterynaryjne, klatki i transportery, aparat usg
 

Jak wspomóc naszą fundację?