O nas

OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT

Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt powstała w 2017 roku, rok później Fundacja otworzyliśmy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kobylnicy. Na początku 2019 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Naszym celem jest niesienie pomocy dzikim zwierzętom: chorym, rannymi osieroconym, które wymagają czasowej opieki lub leczenia i rehabilitacji.
Do naszego Ośrodka trafiają głównie ofiary wypadków komunikacyjnych, zatruć, postrzałów, kolizji z liniami wysokiego napięcia, pogryzień przez psy lub koty. Zdarza się często, że trafi do nas zwierzę osłabione, zmagające się z chorobą lub takie, które bez powodu zostało zabrane ze swojego środowiska (dotyczy to głównie podlotów i młodych ssaków). Dzięki opiece, leczeniu i rehabilitacji dostają szansę powrotu na wolność.

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Na utworzenie i prowadzenie takiego ośrodka wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Większość naszych dzikich pacjentów to zwierzęta objęte ochroną ścisłą lub częściową, oznacza to między innymi zakaz ich przetrzymywania. Nawet takie taki jak gołąb czy mewa są objęte ochroną. Pamiętajmy o tym chcąc pomóc wolno żyjącym zwierzętom i nie starajmy się ich przetrzymywać i leczyć na własną rękę. Często działając w dobrej wierze możemy tylko zaszkodzić zwierzęciu, a tym samym zniweczyć szansę powrotu do środowiska naturalnego.

 

KORZYSTAMY ZE WSPARCIA: 

NASI PODOPIECZNI:

Z DO ZWIERZĄT

Jak wspomóc naszą fundację?